Máte otázku?

1977 – 1978

– Hanácký soubor při JZD Podlesí Velká Bystřice. Konečně se podaří zajistit zřizovatele a také samostatný účet (vkladní knížku u Spořitelny). Za peněžní prostředky a majetek hmotně zodpovídá Josef Langer. Zřizovatel poskytuje roční finanční příspěvky a jsou i první vlastní příjmy z vystoupení na plesech, schůzích a slavnostech. Soubor se účastní regionálních přehlídek a především obnovuje ve Velké Bystřici tradiční Dožínky, ze zvykosloví pak Mikulášskou obchůzku. Repertoár tvoří cca 20 jednotlivých choreografií tanců, každý se samostatným nástupem a odchodem, tance jsou proloženy pěveckými čísly, zpívají Jan Millý a Vlastislav Růžička. Zásadní změnu v kvalitě krojového vybavení přináší spolupráce Bronislavy Bečákové s paní Boženou Langovou.

Vedoucí souboru: Anna Schwarzová

Organizační vedoucí: Josef Langer

Choreografie, nácvik tanců a umělecké vedení: MVDr. Alois Běhal

Péče o kroje: Anna Schwarzová, Bronislava Bečáková

Muzika: na harmoniku doprovází Zdena Černošková – Malínková

Počet členů souboru: 16

« Zpět na historii souboru