Máte otázku?

1979 – 1981

– konečně má soubor vlastní muziku. Zvyšuje se umělecká úroveň, ale s ní také náročnost. Nácvik již vyžaduje zkoušky 2x týdně (výzva Milana Černoška: Zvadlo k práci a spolupráci), uskutečňují se občasná víkendová soustředění na rekreačním středisku Šubířov. Vzniká první pásmo, nazvané „Řemeslnické tance“, upravené z choreografií MVDr. Běhala. Tance jsou spojeny do tematického celku a jsou doplněné písněmi, scénkami, lidovým vyprávěním i využitím rekvizit. Vznikají první vlastní choreografie, krojové vybavení se rozšiřuje o pracovní kroje. Soubor získává lidového vypravěče pana Bedřicha Ochmanna. Následně po souborových svatbách nastává „generační obměna“, soubor je doplněn novými mladšími členy, kteří spolu se staršími vytváří pevně semknutý kolektiv. Členové souboru tráví společné dovolené, vzniká tradice vánočního obdarování u společného stromečku či souborový Silvestr. Organizují se taneční zábavy a placené brigády, z jejichž příjmů je nutno pokrýt zvýšené nároky na financování.

Vedoucí souboru a organizační vedoucí: Josef Langer

Choreografie, nácvik tanců a umělecké vedení: MVDr. Alois Běhal, Aleš Polzer a kolektiv

Scénáře a režie: kolektiv

Péče o kroje: Bronislava Bečáková, Františka Macháčková

Muzika a aranžmá: František Hilšer

Počet členů souboru: 24

« Zpět na historii souboru